PHP Roadmap – Từ zero thành Hero với PHP

Với nhiều bạn mới hoặc đang tìm hiểu về PHP, mình xin chia sẻ một vài kinh nghiệm về cách học để làm web dev. chuyên nghiệp. Tôi viết bài này sau khi đọc 1 topic về kinh nghiệm bắt đầu với PHP và thấy cần đi sâu hơn để các bạn newbie thấy rõ phương hướng. Đọc tiếp “PHP Roadmap – Từ zero thành Hero với PHP”